Publicaties rechtspraak.nl

05-04-2012

Dit nieuwsbericht bevat een overzicht van arbeidsrechtelijke uitspraken die in week 13 van 2012 zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

 • LJN BU7250, Hoge Raad, 10/04206, 30 maart 2012 (datum publicatie: 30 maart 2012)

Art. 81 RO. Aanspraak werknemer op bonusregeling; uitleg partij-afspraken. Aanvulling feitelijke grondslag?

 • LJN BU8514, Hoge Raad, 11/03690, 30 maart 2012 (datum publicatie: 30 maart 2012)

Devolutieve werking? Gedeeltelijke afwijzing loonvordering. Appel werknemer tegen afwijzend gedeelte van het dictum. In eerste aanleg verworpen verweer van werkgever kan niet in de beoordeling van het hoger beroep worden betrokken, nu die verwerping dragend is voor toewijzend gedeelte van het dictum, dat onherroepelijk is geworden en gezag van gewijsde heeft gekregen.

 • LJN BV1295, Hoge Raad, 11/01010, 30 maart 2012 (datum publicatie: 30 maart 2012)

Uitleg dekkingsomvang AVB-polis. Aansprakelijkheid werkgever bij verkeersongeval werknemer op grond van art. 7:611 BW (verzekeringsplicht niet nagekomen). Is schade werknemer letselschade in zin van polis? Functie AVB-polis en daarop gebaseerde verwachtingen rechtvaardigen ruime uitleg dekkingsomvang; dekking tegen aansprakelijkheid voor letselschade omvat in beginsel ook dekking tegen op art. 7:611 gebaseerde aansprakelijkheid.

 • LJN BW0205, Gerechtshof Arnhem, 200.091.164, 13 maart 2012 (datum publicatie: 28 maart 2012)

Vordering tot vernietiging van bindend advies over (waarde van) prepensioenregeling van bestuurder na ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 • LJN BW0090, Gerechtshof 's-Gravenhage, 200.094.814/01, 21 februari 2012 (datum publicatie: 27 maart 2012)

Is er sprake van overtreding van het concurrentiebeding? Speelt ondermeer het twitteren daarbij nog een rol van betekenis?

 • LJN BW0409, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.086.738, 27 maart 2012 (datum publicatie: 30 maart 2012)

Arbeidsongeval. Aansprakelijkheid werkgever op grond van artikel 7:658 BW.

 • LJN BW0293, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.029.536 & HD 200.032.485 E, 27 maart 2012 (datum publicatie: 30 maart 2012)

Omvang van de arbeidsovereenkomst. Ontslag op staande voet. Relatiebeding. Schadevergoeding nader op te maken bij staat.

 • LJN BW0519,Sector kanton Rechtbank Assen, 91178 / KG ZA 12-21, 14 maart 2012 (datum publicatie: 2 april 2012)

Verzenden uitnodigingen voor een netwerkborrel vanaf het zakelijke e-mailadres van gedaagde leidt niet tot schending van relatiebeding.

 • LJN BW0238, Rechtbank Arnhem, 798248 HA VERZ 12-1020, 27 maart 2012 (datum publicatie: 28 maart 2012)

Ontbinding op grond van een dringende reden. Werknemer heeft erkend gedurende werktijd veelvuldig goksites en seksueel getinte websites te hebben bezocht. De kantonrechter is van oordeel dat die omstandigheid maakt dat ontbinding op grond van een dringende reden, zonder toekenning van een vergoeding, gerechtvaardigd is.

 • LJN BW0271,Sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 793847, 19 januari 2012 (datum publicatie: 28 maart 2012)

Kort geding tot hervatting werkzaamheden. Onafhankelijkheid sociaal raadsvrouw van subsidiegever.

 • LJN BW0263,Sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 79697, 19 januari 2012 (datum publicatie: 28 maart 2012)

Verzoek tot ontbinding arbeidovereenkomst afgewezen. Positie sociaal raadsvrouw ten opzichte subsidiegever. Klachten over optreden naar ‘wederpartij’. Hoor en wederhoor.

 • LJN BW0220,Sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 808136, 23 maart 2012 (datum publicatie: 28 maart 2012)

7:685-procedure. Voorwaardelijk ontbindingsverzoek, onvoorwaardelijk tegenverzoek. Beroep op vernietigbaarheid van ontslag op staande voet in ontbindingsprocedure.

 • LJN BW0249, Rechtbank Zutphen, 472839 HA 12-69, 27 maart 2012 (datum publicatie: 28 maart 2012)

Bouwbedrijf Goldewijk BV uit Doetinchem verzoekt de kantonrechter om 99 arbeidsovereenkomsten te ontbinden. Van de 99 zijn er 10 verzoeken vooraf ingetrokken en zijn er 3 gevallen geregeld tussen het bouwbedrijf en de werknemers. De resterende 86 verzoeken zijn op vier zittingsdagen (1,2 6 en 9 maart 2012) behandeld. Hiervan zijn 60 verzoeken tot ontbinding toegewezen. Aan de werknemers van de toegewezen zaken is een vergoeding toegekend op basis van een c-factor van 0,25. 26 verzoeken zijn afgewezen. Het grootste deel van de afwijzingen houdt verband met een onjuiste functie-indeling. In deze uitspraak is het verzoek afgewezen, de functie van deze werknemer (werkvoorbereider) is uitwisselbaar met die van de andere werkvoorbereiders.

 • LJN BW0245, Rechtbank Zutphen, 472822 HA 12-52, 27 maart 2012 (datum publicatie: 28 maart 2012)

Bouwbedrijf Goldewijk BV uit Doetinchem verzoekt de kantonrechter om 99 arbeidsovereenkomsten te ontbinden. Van de 99 zijn er 10 verzoeken vooraf ingetrokken en zijn er 3 gevallen geregeld tussen het bouwbedrijf en de werknemers. De resterende 86 verzoeken zijn op vier zittingsdagen (1,2 6 en 9 maart 2012) behandeld. Hiervan zijn 60 verzoeken tot ontbinding toegewezen. Aan de werknemers van de toegewezen zaken is een vergoeding toegekend op basis van een c-factor van 0,25. 26 verzoeken zijn afgewezen. Het grootste deel van de afwijzingen houdt verband met een onjuiste functie-indeling. In deze uitspraak is het verzoek afgewezen vanwege de onjuiste afspiegeling in de functiegroep Timmerman 1 op een andere functiegroep Timmerman/Metselaar.

« Terug naar overzicht nieuws