Wilsgebreken

Ook wanneer een werkgever nalaat een deskundige te raadplegen komt het voor zijn rekening en risico als blijkt dat hij `dwaalt’. Een beroep op dwaling of bedrog wordt van werkgeverskant wel gedaan als een werknemer hem niet volledig of zelfs onjuiste informatie geeft over het al dan niet hebben van Continue Reading