Nationale arbeidswetten in Australië

Of u nu een werkgever of een werknemer bent, u moet zich houden aan de arbeidswetgeving in uw land. Organisaties en bedrijven kunnen een ​​arbeidsrechtsadvocaat in dienst te nemen die hen kan helpen bij het opstellen van intern personeelsbeleid dat in lijn is met de huidige wetgeving.

De taak is iets uitdagender voor kleine bedrijven die andere mensen in dienst hebben, maar een interimadvocaat van een advocatenkantoor kan altijd worden ingeschakeld om het interne beleid te ondersteunen en te formuleren.

De echte uitdaging begint als je een werknemer bent, de taak om te begrijpen onder welk contract, gunning of ander arbeidsrecht je valt, is een ontmoedigende uitdaging. Als u eenmaal weet tot welke categorie u behoort, kunt u beginnen te begrijpen wat uw rechten en plichten zijn volgens de gegeven wet.

Gelukkig voor zowel Australische werknemers als de bedrijven, vallen vanaf 1 januari 2010 zowel werkgevers als werknemers onder de nieuwe wetten in het nationale werkgelegenheidsstelsel. Deze wet wordt National Employment Standards (NES) genoemd.

Dit industriële arbeidsrecht behandelt minimumrechten op ziekteverlof, persoonlijk en jaarlijks verlof, feestdagen, ontslagvergoeding en oneerlijk ontslag en aanmaningsaangelegenheden. Aangezien de eigen website van de Australische overheid stelt dat ‘naast de NES, de werknemersvoorwaarden op de werkplek kunnen komen van een moderne prijs, overeenkomst, pre-moderne prijs en staats- en federale wetgeving’, laten we eens kijken wat die nationale werkgelegenheidsnormen in de praktijk inhouden .

Wat zijn de nationale werkgelegenheidsnormen?

Er zijn 10 kernpunten met betrekking tot arbeidswetten in Australië, bekend als 10 National Employment Standards. Laten we aan de slag gaan en die 10 standaarden opsommen met een korte beschrijving van elk:

  1. Maximum aantal wekelijkse uren – wat is dit aantal dat u kunt vragen; het is 38, met redelijke extra uren.
  2. Persoonlijk of verzorgingsverlof – Australische werknemers hebben recht op 10 dagen van wat algemeen bekend staat als ziekteverlof. Doktercertificaat kan hiervoor door de werkgever worden aangevraagd. Dit is betaald verlof.
  3. Flexibele werkplekregelingen – dit is alleen van toepassing op verzorgers of ouders van kleuters of kinderen en tieners jonger dan 18 jaar die de handicap hebben.
  4. Ouderschapsverlof – hierdoor kunnen nieuwe of anderszins ouders maximaal 12 maanden vrijaf nemen in verband met ouderschap.
  5. Jaarlijks verlof – de meeste Australische werknemers ontvangen elk jaar 4 weken betaald verlof, met uitzondering van sommige ploegendiensten die 5 weken ontvangen.
  6. Lang dienstverlof – Dit betekent in het algemeen dat elke werknemer die meer dan 10 jaar voor hetzelfde bedrijf heeft gewerkt, ongeveer 8 weken betaald verlof krijgt.
  7. Gemeenschapsverlof – Dit omvat onbetaald verlof voor vrijwilligerswerk of tot 10 dagen betaald verlof voor de juryplicht.
  8. Ontslagvergoeding en opzegging – In algemene termen verplicht dit een werkgever om de werknemer 4 weken van tevoren op te zeggen voorafgaand aan de afvloeiing of andere beëindiging en tot 16 weken ontslagvergoeding, afhankelijk van de duur van de dienst.
  9. Verklaring en verstrekking van Fair Work-informatie – Wat dit in feite betekent is dat werkgevers nieuwe werknemers bewust moeten maken van hun rechten door middel van Fair Work-wet en de nationale arbeidswetten, in het geval van Australië – National Employment Standards (NES)
  10. Feestdagen – Betaalde vrije tijd tijdens feestdagen in Australië
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.